PASZTERNÁK s.r.o.

Družstevná 8
Komárno 945 01

ICO: 46 222 120